Knowledge

วิธีเก็บรักษา “ปูนซีเมนต์ถุง”

วิธีเก็บรักษา “ปูนซีเมนต์ถุง” ให้อยู่ได้นานขึ้น

ปูนซิเมนต์ถุงถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในงานโครงสร้าง การเก็บรักษาปูนซีเมนต์ถุง ต้องเก็บรักษาให้ถูกวิธี หากเก็บไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดความเสียหาย ปูนแข็ง เสื่อมสภาพ ไม่สมบูรณ์ นำมาซึ่งการเพิ่มต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ วันนี้ทางปูนพระอาทิตย์จึงมีวิธีเก็บรักษา “ปูนซีเมนต์ถุง” มาแชร์กันค่ะ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

บทความอื่นๆ

Suncement

อัพเดทและรับข้อมูลข่าวสารจากซันซีเมนต์

Categories

เช็คราคาปูน

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (มอร์ตาร์)

Cement Mortar

ปูนซีเมนต์ผสม

Mixed Cement

ปูนกาว

Tile Adhesive